Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Sea Bank Hải Dương

Ngân hàng Đông Nam Á có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 3 địa điểm, Huyện Kim Thành 1 địa điểm, Huyện Chí Linh 1 địa điểm, Huyện Gia Lộc 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất Sea Bank Hải Dương


Chi nhánh Ngân hàng Đông Nam Á tại Hải Dương